Algforskarsommar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Askölaboratoriet
  5. Algforskarsommar

Bli algproffs och hjälp forskarna i sommar! 

Vilka smådjur gömmer sig i en tångruska och hur grön kan en grönslickstofts bli? När förökar sig blåstången hos dig? Nu finns en unik chans att prova på riktig forskning och samtidigt göra nytta inom vetenskapen i sommar!

3 UPPGIFTER: Du kan undersöka smådjur som lever av tången, leta efter den ovanliga hösttången eller kolla på grönslickens färg och form som visar hur näringsrikt vattnet är. Det går också att göra flera uppgifter samtidigt! 

HUR FUNKAR DET? Vad du behöver ta med dig för att lösa en uppgift och hur du rapporterar dina resultat beskrivs för varje uppgift. Det är lätt, tar bara en kort stund (cirka 30 minuter) och ibland räcker det med att skicka ett foto. Undersök gärna flera platser och vid olika tider under sommaren och hösten.  

STORT TACK för din hjälp - dina svar är av stort värde för oss!

Skakad tång med djur i en balja

Vilka är smådjuren som lever av tång?

Bli en riktig blåstångsexpert och undersök vilka smådjur som utnyttjar blåstången som mat eller som material för att bygga bon.

Gå på jakt efter den ovanliga hösttången!

Lär dig att se skillnad på tång som förökar sig på sommaren och tång som förökar sig på hösten.

Hur grön kan grönslicksmattan bli?

Bli grönslicksproffs och lär dig hur grönslickslicksmattan kan avslöja tillgången på näring.

Varför just blåstång och grönslick?

De grunda bältena med fintrådiga alger och blåstång tillhör Östersjöns viktigaste miljöer.

Blåstången är Östersjöns skog och grönslicken är dess gräsmatta. I maj bildar grönslick; Cladophora glomerata, ett smalt bälte i vattenlinjen. Här hittar de små nyfödda tångmärlorna och snäckorna sin mat på sommaren och växer upp tills de är tillräckligt stora för att flytta ner i blåstången; Fucus vesiculosus. Så algbältet ger skydd och föda, och bidrar till ett rikt djurliv i grunda vikar.

DIN HJÄLP ÄR VÄRDEFULL FÖR FORSKNINGEN OM HAVETS LIVSMILJÖER!

Nyheter och aktuellt om projektet:

Ni är många som är intresserade av #algforskarsommar och #medborgarforskning om havet - jättekul tycker vi! Här nedanför samlar vi nyheter om projektet och våra egna uppdateringar: 

Bilder och fotografer. Algbältet i Östersjön: Nicklas Wijkmark/Azote. Projektbilder och småkryp: Lena Kautsky. 

MEDBORGARFORSKNING I ALGBÄLTET

Projektledare:

Mejla dina svar till algforskarsommar@su.se!

Uppgiftsblad att skriva ut:

Lärorika länkar:

Lär dig mer om arterna som lever i tångskogen och grönalgsbältet på:

Läs tångbloggen; allt du inte visste att du ville veta om blåstång och lite till:

  • Tångbloggen (här kommer nyheter om denna forskning att publiceras kontinuerligt!)